-A A +A

Eymir Sempozyumu 15-16 Aralık 2016 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor

ODTÜ Rektörlüğünce, ODTÜ’nün Eymir Gölü ile ilgili tarihini, ağaçlandırma uygulamalarını, akademik ve bilimsel çalışma ve araştırma birikimini bir araya getirerek kamuoyuna sunmak amacıyla 15-16 Aralık 2016 tarihlerinde Eymir Sempozyumu düzenlenmiştir. Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Sempozyumda Eymir Gölü ve Havzasının değeri, geçmişi ve geleceği tartışılacaktır. Öte yandan bilimsel bilgi üretimi ve çevre yönetimi konularında toplumu bilgilendirirken farklı alanların uzmanlarını bir araya getirerek konu üzerinde bir odaklanma ve geleceğe yönelik bir program oluşturulmasını hedefleyen sempozyumun ardından 17 Aralık 2016 Cumartesi günü öğretim üyeleri rehberliğinde Eymir Gölü Gezisi yapılacaktır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kurulduğu tarihten başlayarak, bugün Ankara’nın korunması gereken doğal peyzajına dönüşmüş ve ekolojik denge alanları açısından özel önemi olan Eymir Gölü ve çevresini, önemli bir doğa parkı olarak geliştirmiştir. Bu önemli doğa alanı zaman içinde, sayısız dışsal baskı ve tehditlerle karşı karşıya kalmışsa da doğal yaşam ortamının ve ekolojik dengelerinin korunması, Üniversitemizce bir görev olarak algılanmış ve değerlendirilmiştir.

Eymir Gölü ve çevresi, Üniversitemizce dinlenme işlevlerinin ötesinde eğitim ve bilimsel inceleme alanı olarak görülmüştür. Üniversitemiz bu konuda büyük bir birikime sahiptir. Alanın Üniversitemize tahsisinden itibaren, bölgenin dinlenme ve sportif işlevlerinin ötesinde bilimsel, kültürel, tarihsel ve ekolojik özellikleriyle değerlendirilip kullanılması görevi, Üniversitemizce 60 yıldır yerine getirilmektedir.

Eymir Gölü ve çevresi, insan eliyle onarılmış ve geliştirilmiş bir doğa alanı olup ODTÜ Ormanı ile birlikte ülkemizin örnek çevre koruma deneyimlerindendir. Eymir Gölü ve çevresi, doğaya yabancılaşmayan bir dinlenme kültürünü, topluma farklı bir seçenek olarak sunmaktadır.

Sempozyumda açılış konuşmaları ve belgesel sunumlarının ardından aşağıdaki oturum başlıkları altında 27 adet bilimsel bildiri sunulacaktır:

  • ODTÜ’nün Eymir Gölü Tarihi
  • Eymir ve Çevresi Üzerine Akademik ve Bilimsel Çalışmalar
  • Mogan ve Eymir Gölleri, İmrahor Vadisi-Jeolojisi, Morfolojisi, Hidrojeolojisi, Hidrolojisi ve
  • Su Kalitesi
  • Mogan ve Eymir Gölleri Ekolojik Durumları, Restorasyonu Çalışmaları ve Biyoçeşitlilikleri
  • Eymir Gölü ve Çevresinin Doğal ve Kültürel Peyzaj Değeri ve Planlaması
  • Çevre Hukuku Bağlamında Eymir Gölü ve Çevresi

Sempozyumun son gününde ODTÜ Rektörünün ve daha önce görev yapan rektörlerinin katılacağı “ODTÜ Rektörleri Eymir’in Geleceğini Tartışıyor” Paneli gerçekleştirilecektir. Panelin ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının, gönüllü kuruluşların, Üniversitenin ilgili birimleri ile öğrenci toplulukları ve spor dallarının temsilcilerinin katılacağı “Eymir’in Geleceği” başlıklı forum düzenlenecektir.

Son Güncelleme:

09/12/2016 - 16:23