-A A +A

ODTÜ TEKNOKENT, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2015 yılı Performans Endeksi'nde Birinci Oldu

ODTÜ TEKNOKENT Teknoloji Geliştirme Bölgesi, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2015 Yılı Performans Endeksi” sıralamasında bu yıl da 39 TGB arasında birinci oldu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılı verileriyle oluşturulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi için 3 temel bileşen, 9 alt bileşen, 25 temel gösterge ve 65 gösterge için veri toplandı. 2015 yılı sonu itibariyle faaliyette olan 39 TGB'yi kapsayan endeks çalışmasında finansman, teşvikler ve altyapı, Ar-Ge faaliyeti, kuluçka faaliyeti, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve ekosistem geliştirme faaliyeti, teknolojik ürün yatırım faaliyeti, Ar-Ge çıktıları, fikri mülkiyet, Ar-Ge sonuçları ve uluslararasılaşma boyutları değerlendirildi. 

TGB Performans Endeksi sonuçlarına göre ODTÜ TEKNOKENT 62,52 puanla birinci, İTÜ Arı Teknokent 54,92 puanla ikinci, Bilkent Cyberpark 50,42 puanla üçüncü olurken ilk 10'daki diğer TGB'ler ise Teknopark İzmir, Erciyes Teknopark, Mersin Teknopark, Teknopark İstanbul, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (Depark), TÜBİTAK MAM Teknopark ve Selçuk Üniversitesi Teknopark olarak sıralandı.

Son Güncelleme:

02/12/2016 - 10:05